Made in Norway

Kunde
Innovasjon Norge
År
2023/2024
Tjeneste
Innsikt, lansering
Alle prosjekter
Se prosjekt
Utvikling av 'Made in Norway' opphavsmerke.
Utfordring
Som et bidrag til å øke eksporten med 50% utenom olje og gass innen 2030 har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer». Et av initiativene som ble etterspurt av næringslivet i reformen var et helt nytt opphavsmerke for produkter og løsninger laget i Norge. tba_ ble engasjert av Innovasjon Norge for å bidra med utvikling og pilotering av det nye norske opphavsmerket.
Tilnærming
Løsningsdesignet er et resultat av en grundig innsiktsprosess, med betydelig involvering fra næringslivet og ekspertmiljøer. For å sikre læring og kompetanseoverføring har vi hatt løpende dialog med opphavsmerker fra andre land. En konseptskisse av merkeordningen ble initielt testet med 250 norske bedrifter for direkte tilbakemeldinger på utforming, kriterier og prismodell. Dette førte til justeringer for å maksimere verdien for næringslivet. Vårt søsterselskap, Neue Design Studio, har hatt ansvaret for den visuelle utformingen av selve merket.
Resultat
Et nytt norsk opphavsmerke med mål om å styrke konkurransekraften ved å synliggjøre opphavet i produkter og tjenester som er laget i Norge. Merket er det første nasjonale opphavsmerket, med kriterier utover opphav knyttet til bærekraft og ansvarlig næringsliv. Opphavsmerket ble lansert av næringsministeren Jan Christian Vestre 15. Januar 2024. Made in Norway skal nå piloteres og optimaliseres med et knippe norske bedrifter før det rulles ut videre for skalering nasjonalt og internasjonalt.
No items found.

Neste case