OBOS Carbonator

Kunde
OBOS Innovasjon
År
2022
Tjeneste
Mulighetsstudie, konsepttest og pilotering.
Alle prosjekter
Se prosjekt
Sammen med OBOS tok vi en idé hele veien fra tegnebrettet til lansering.
Utfordring
OBOS, en ledende aktør innen boligbygging i Norden, ønsket å benytte seg av eksisterende byggdata for å redusere klimagassutslipp. De valgte tba_ som partner for å utforske, teste og potensielt utvikle ideen fra konseptstadiet til et markedsrettet produkt.
Tilnærming
I et tett samarbeid med OBOS, iverksatte vi en fire uker lang intern sprint som endte i planer om en helt ny klimaapp. Denne appen skulle bruke sanntidsdata om strøm-, vann- og internettforbruk i boliger. Ved å integrere atferdspsykologi, var målet å inspirere OBOS-medlemmer til å redusere sitt karbonfotavtrykk. Utviklingsprosessen inkluderte omfattende konseptutvikling, brukertesting i 1-til-1 intervjuer og en 8 ukers pilotering av løsningen på OBOS Living Lab med 36 boenheter.
Resultat
Sluttproduktet ble Carbonator-appen. Denne appen gir brukerne detaljert innsikt i eget forbruk og karbonfotavtrykk via sanntidsdata, og oppmuntrer til mer miljøvennlige valg i hverdagen. Etter et vellykket pilotprosjekt, rapporterte 80% av brukerne fortsatt aktiv bruk etter åtte uker, og 60% hadde økt sin egen bevissthet rundt klimavennlige valg i hverdagen. Appen er nå i ferd med å rulles ut til 500.000 OBOS-medlemmer, med en visjon om å styrke den enkeltes bidrag i det grønne skiftet.
No items found.

Neste case