Campr

Kunde
Ferda
År
2022
Tjeneste
Mulighetsstudie, konsepttest, pilotering, lansering
Alle prosjekter
Se prosjekt
Fra tradisjonelt salg til delingsøkonomi og nye inntektskilder for Nordens største bobilkjede.
Utfordring
Ferda er Nordens største bobilkjede og har siden 1977 jobbet for å gjøre livet i bobil og campingvogn tilgjengelig og attraktivt for alle. Med en snittalder for bobileiere på 60 år var det tydelig rom for å vokse i nye markedssegmenter. Utfordringen var derfor å hjelpe Ferda å vokse gjennom nye målgrupper.
Tilnærming
Gjennom intern og ekstern reseach, samt en design-sprint, kartla tba_ ulike vekstmuligheter for Ferda. Gen-Z, reisevaner og inspirasjon fra andre tjenester tydeliggjorde mulighetsrommet som lå i utleie av bobiler og campingvogner. Vi bestemte oss derfor for å gå videre med å validere ideen om å lage AirBnB for camping.
Resultat
tba_ gikk fra prototype til lansering i markedet på bare tre måneder. I denne fasen jobbet vi tverrfaglig med designere, utviklere, markedsførerer og forretningsutviklere. tba_ sto ansvarlig for alt fra den tekniske utviklingen til gjennomføring av partnerskap med blant annet NAF og Viking. Etter en vellykket lansering ha vi bistått Ferda med å drifte Campr videre som et eget selskap. Campr driftes i dag av et eget team og skaleres videre opp.
No items found.

Neste case